คลีนิคเสริมความงาม รอยไหม 3 มิติ สไตล์เกาหลี » ถาม - ตอบปัญหาที่ท่านสงสัย
 
 
Home
About Us
Service
Treament
Product
Promotion
News
Gallery
Video
Contact Us
ปรึกษาหมอ
 
Service บริการดี ดี
 
 
 
Link   Site Map  
 
 
   
องค์ประกอบของจมูกที่สำคัญมีอยู่ 2 ส่วน คือ
1. ส่วนที่เป็นกระดูกแข็ง (bony  part) คือ ส่วนที่ตั้งต้นจากระดับหัวตาลงมาที่บริเวณกึ่งกลางของจมูก หากท่านใช้นิ้วไร้แตะดูจะสัมผัสได้ ถึงความแข็งของกระดูก 
2. ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อของจมูก (cartilage part and soft tissue part) คือ ส่วนที่เป็นบริเวณปลายของจมูก ส่วนนี้ประกอบด้วยกระดูกอ่อน (cartilage) และ เนื้อจมูก (soft tissue) โดยในส่วนของกระดูกอ่อนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ปลายจมูกกางออกมาเป็นปีกกว้าง หรือหุบลง และ หากมองจากทางด้านข้าง ดังรูปที่แสดงไว้ทางด้านซ้าย ส่วนนี้คือส่วนที่เป็นก้นย้อยของจมูก (columella) ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้จมูกเชิดขึ้น มากน้อยต่างกันและถ้าเนื้อจมูกมากก็จะทำให้จมูกแลดูใหญ่และหนา 

องค์ประกอบของจมูกทั้ง 2 ส่วนจึงเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน ในความเข้าใจของคนทั่วไปมักคิดว่า การเสริมจมูกคือการทำให้มีสันจมูก โด่งขึ้นก็น่าจะเพียง พอที่จะทำให้แลดูสวยขึ้นแล้ว ในความเป็นจริง การมีสันจมูกที่โด่งอย่างเดียว หรือการมีส่วนปลายจมูกที่สวยได้รูป เพียงอย่างเดียวยังไม่อาจทำให้จมูกนั้นดูสวยสมบูรณ์แบบได้ หน้าที่ของศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความชำนาญจึงต้องประเมินทั้ง 2 ส่วนนี้และ ปรับปรุงแก้ไขให้เสริมรับกัน ความยากง่ายในการทำ เวลาในการทำ ความสวยงามของจมูกที่ออกมามักจะขึ้นกับการตกแต่งในส่วนเนื้อ เยื่อ (soft tissue part) เป็นสำคัญ ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความสามารถและความชำนาญจึงจะสามารถแก้ปัญหาในส่วนของเนื้อเยื่อ (soft tissue part) เพราะเป็นส่วนที่ตกแต่งได้ยากกว่า

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ศัลยแพทย์ตกแต่งท่านใดมีความชำนาญในเรื่องเสริมและตกแต่งจมูก ??? 
สิ่งที่สำคัญ คือ การได้มีโอกาสปรึกษาและพูดคุยกับแพทย์ก่อนการตัดสินใจ การได้สอบถามรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการตกแต่ง รวมทั้งผลที่ควรจะเป็นหลังการผ่าตัดแล้วเป็นหัวใจที่สำคัญเพราะแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องรายละเอียดของจมูกและรายละ เอียดในเรื่องของโครงหน้าโดยรวมทั้งหมด การตกแต่งจมูกไม่เพียงแต่จะตกแต่งให้จมูกดีขึ้น แต่ยังต้องเข้าได้กับโครงหน้าโดยรวมอีก ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ในบางคนอาจมีคางที่สั้นหรือ มีมุมคางที่หลบเข้าด้านใน บางครั้งศัลยแพทย์อาจแนะนำให้ต้องเสริมคางด้วย mentoplasty ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความชำนาญจะช่วยวิเคราะห์และแนะนำท่านได้ การได้มีโอกาสดูผลงานของแพท ย์ท่านนั้นก็จะทำให้ ท่านพอทราบสไตล์การดีไซน์ของแพทย์ท่านนั้นได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้น้ำหนักในการเลือกแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดให้ท่านมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณจมูกและใบหน้า ท่านควรเล่าให้แพทย์ฟังโดยละเอียด หรือหากท่านเคยทำการผ่าตัด
เสริมแต่งจมูกมาแล้วกี่ครั้ง  แล้วเหตุผลที่จำเป็นต้องแก้ไขคืออะไร ท่านควรให้รายละเอียดกับแพทย์ให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะให้ได้

การเสริมแต่งจมูกจะทำอย่างไรและวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันคืออะไร ???
การเสริมแต่งจมูกอาจทำภายใต้การดมยาสลบ (general anesthesia) หรือการให้ยาชาเฉพาะที่ (local anesthesia) ขึ้นอยู่กับว่าต้องได้ รับการตกแต่งมากน้อยแค่ไหน หากมากก็จะต้องใช้เวลานานมาก ซึ่งการใช้ยาชาเฉพาะที่อาจจะไม่เพียงพอ แพทย์จะเปิดแผลเล็กๆ ประมาณ 1 ซม. ที่รูจมูกด้านในตรงบริเวณก้นย้อยของจมูก และเปิดช่องเข้าไปโดยช่องนั้นจะอยู่ระหว่างกระดูกของจมูกและเนื้อเยื่อผิว หนัง การใส่แกน, การตกแต่งเนื้อเยื่อจมูกให้เล็กลงทำได้โดยผ่านช่องนี้ วัสดุที่ใช้ในปัจจุบันยังคง เป็นซิลิโคนที่เป็น solid stage (เป็นซิลิ โคนที่อยู่ในสถานะของแข็ง) เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในการเสริมจมูกมานานแล้ว และขณะนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะซิลิโคนมีปฏิกิริยากับ เนื้อเยื่อค่อนข้างน้อย จึงสามารถอยู่กับเนื้อเยื่อจมูกได้นานโดยไม่มีการเสื่อมสลายและไม่จำเป็นต้องมาถอดซิลิโคนออกเพื่อเปลี่ยนซิลิโคน อันใหม่ทุกๆ กี่ปีและแกนจมูกนี้จะอยู่กับเราตลอดไป ซิลิโคนมีความอ่อนแข็งหรือนิ่มหลายระดับขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

การตัดปีกจมูก (alar dissection) ตัดเพื่ออะไรและวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คืออะไร ??? 
บางคนที่ปีกจมูกกว้างเกินไปก็จำเป็นที่จะต้องตัดและตกแต่งใหม่เพื่อให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม การตัดปีกจมูกออกมากน้อยเพียงใด นอกจาก จะคำนึงถึงความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกในการหายใจด้วยเพราะการตัดปีกจมูกออกมากเกินไปจะทำให้รูจมูกเล็กลงมาก จนทำให้หายใจได้ลำบาก วิธีการตัดปีกจมูกอาจทำได้ 2 วิธี คือ การตัดจากภายในรูจมูก วิธีนี้จะค่อนข้างยากสำหรับศัลยแพทย์ แต่มีข้อดี คือ จะไม่เห็นรอยแผลเป็น อีกวิธีคือ การตัดที่ภายนอกปีกจมูก วิธีนี้สะดวกในการทำแต่คนไข้จำเป็นต้องดูแลแผลให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงแผลเป็น ในระยะยาวการตัดปีกจากภายในหรือภายนอกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม 

อายุเท่าใดจึงทำการเสริมจมูกได้ ??? 
การเจริญเติบโตเต็มที่ของเด็กที่จะก้าวสู่ผู้ใหญ่ได้เต็มตัวขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์  พันธุกรรม อาหาร ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้ว ควรทำในอายุที่มากกว่า 18 ปีในผู้หญิง และมากกว่า 19 ปีในผู้ชาย เพราะในช่วงวัยนี้การเจริญเติบโตของจมูกน่าจะเต็มที่แล้ว

ใช้เวลาในการผ่าตัดนานเท่าใ ด ???
เวลาในการผ่าตัดเสริมจมูกแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย การตกแต่งมากน้อยเพียงใด ระยะเวลาจะอยู่ประมาณ 1-3 ชม.

จะเจ็บมากแค่ไหนหลังการผ่าตัดเสริมจมูก ??? 
การผ่าตัดเสริมและตกแต่งจมูกไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากนัก คนไข้ส่วนใหญ่จะใช้เพียงยาแก้ปวดธรรมดาเท่านั้น 

หลังการผ่าตัดจะมีอาการอย่างไร และจะปฏิบัติตัวอย่างไร ??? 
- หลังการผ่าตัด 24-48 ชม. แรกจำเป็นต้องนอนศรีษะสูงและประคบด้วยความเย็นเพื่อลดความบวมบริเวณจมูก
- หลังจาก 48 ชม.ไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นการประคบด้วยน้ำอุ่นแทน การบวมจะมากที่สุดใน 72 ชม.แรก
- หลังจากนั้นก็จะค่อยๆยุบลงภายใน 7-10 วัน โดยส่วนใหญ่เมื่อความบวมลดลงแล้ว ผิวบริเวณจมูกจะเปลี่ยนให้เห็นเป็นสีม่วง, สีเขียวและ สีเหลืองตามลำดับและหายไปในที่สุด
- การบวมมากหรือน้อยและการยุบบวมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับการทำผ่าตัดว่าแพทย์ได้แก้ไขให้มากน้อยเท่าใด โดยมากแพทย์จะนัดตัดไหม ที่เย็บไว้ที่จมูกประมาณ 7 วันหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม คนไข้ที่ไม่ได้ทำการแก้ไขมากนักก็มักจะยุบบวมเร็วและเริ่มเข้าที่ี่ประมาณ 1-3 เดือน และจะยุบเกือบ 100% ประมาณ 3 เดือน ซึ่งท่านอาจจะยุบบวมเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้
- ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหม หลีกเลี่ยงการถูกกระแทกบริเวณจมูกในช่วงเดือนแรกๆ การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องใส่ใจเพราะท่านจะได้รับคำแนะนำที่เฉพาะตัว และอาจต้องมีการดูแลที่พิเศษแตกต่างไปจากผู้อื่น

ผลในระยะยาวหลังการผ่าตัดจะเป็นอย่างไรในคนไข้ส่วนใหญ่  หากจำเป็นต้องแก้ไขใหม่ระยะเวลาใดเหมาะสม ที่สุด ???
คนส่วนใหญ่มักจะคาดหวังให้จมูกสวยเข้าที่อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น แต่ตามธรรมชาติของการยุบบวมและการเข้าที่ของระบบเนื้อเยื่อ หลอดเลือดและระบบน้ำเหลืองของเนื้อเยื่อที่ได้รับการผ่าตัด จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนหรือนานกว่านั้น การจะเห็นรูปทรงของจมูก เข้าที่สวยงาม จึงควรจะอยู่ในระยะเวลาที่เกิน 6 เดือนไปแล้ว หรือในบางคนที่ได้รับการตกแต่งแก้ไขมากอาจจะเข้าที่ประมาณ 1 ปี หากจำ เป็นต้องมีการแก้ไขใหม่ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ พ้นจาก 6 เดือน ไปแล้วในคนไข้ที่ผ่าตัดตกแต่งไม่มากนักและพ้น 1 ปี ไปแล้วในคนไข้ที่ ผ่าตัดตกแต่งแก้ไขเนื้อเยื่อจมูก (soft tissue) ในคนไข้ที่เป็นจมูกแก้ไขที่เคยทำมาแล้วจากที่อื่น
 
 
 

 
Before and After
เสริมจมูกเกาหลี

Call Center: 02-108-6142   Line ID: weezy_clinic
  GoStats hit counter   Visitors   Copyright © All rights are reserved to WeezyClinic, 2012 @ Design by CHOOSEDESIGN