คลีนิคเสริมความงาม รอยไหม 3 มิติ สไตล์เกาหลี » ถาม - ตอบปัญหาที่ท่านสงสัย
 
 
Home
About Us
Service
Treament
Product
Promotion
News
Gallery
Video
Contact Us
ปรึกษาหมอ
 
About Us
 
 
 
Link   Site Map  
 
 
   
ให้บริการศัลยกรรมความงาม
เวลาทำการทุกวันศุกร์ - อังคาร เวลา: 11.00 - 18.00 น. หยุดทุกวันพฤหัสและนักขัตฤกษ์
" สวยใสสไตล์เกาหลี "
ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมความงาม

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะด้าน และพนักงาน วีซี่ คลินิก ที่พร้อมให้บริการเป็นอย่างดี
เข้าใจความต้องการ ของลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำ ตรงตามความต้องการ.

แพทย์ประจำคลีนิกของเรา
 
• นพ. ธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล


ประกาศนียบัตรด้าน Expert in Rhinoplasty ( เสริมจมูก) Seoul Korea 2009
ประกาศนียบัตร Diploma in Facial plastic surgery , Fourt Luaderdel , USA 2010
Dermatosurgery Specialist: Fellowship in Cosmetic surgery / KCCS American board cosmetic / Laser surgery
การศึกษา:
พ.ศ. 2538-2544 ปริญญาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546-2548 ปริญญาสาขาผิวหนัง (ตจวิทยา)
(ศุนย์ผิวหนัง คณะแพทย์ มศว. กรุงเทพฯ)
พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรต่อเนื่อง สาขาศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์ 2549
(คณะแพทย์ศาสตร์ รพ. รามาธิบดี กรุงเทพฯ)
พ.ศ. 2552 ปรกาศนียบัตรการอบรมด้านศัลยกรรมพลาสติกใบหน้า
จากสมาคมศัลยกรรมพลาสติกใบหน้า อเมริกา


• Dr. Teerasak Patayadeekul

Dermatosurgery Specialist: Fellowship in Cosmetic surgery / KCCS American board cosmetic / Laser surgery
1995-2001 M.D. Medical Faculty Chiangmai University
2003-2005 Msc. in Dermatology SWU Medical Faculty
2006 Fellowship in Cosmetic Derma Surgery &Laser
Ramathibodhi Hospital Bangkok
2009 Intensive Course in Facial Plastic Surgery by American
Sociality of Facial Plastic Surgery Fort Lauderdel Florida USA.
 
• พญ.นภสร ภู่ทอง

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ปริญญาเวชศาสตร์ผิวพรรณและความงาม American Academy of Aesthetic Medicine, Miami, Florida, USA.
- ประกาศนียบัตรการดูดไขมัน American Academy of Aesthetic Medicine, Paramatta, New South Wale, Australia.
- ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่งจมูก Korean College of Cosmetic Surgery, Seoul, South Korea.
- ประกาศนียบัตรการร้อยไหมเกาหลี miracu
- ประกาศนียบัตรการร้อยไหมอเมริกาsilhouette soft 
- ประกาศนียบัตรการฉีด botox และ filler ระดับ advance European College of Aesthetic Medicine, Ireland.
- ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประชุมด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณและความงามครั้งที่ 9
American Academy of Aesthetic Medicine, Coral Gables, Florida, USA. 
- ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประชุมศัลกรรมตกแต่งเสริมสร้างใบหน้าประจำปี 2556, สมาคมศัยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตรการใช้เลเซอร์ในเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณโรงพยาบาลผิวหนัง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- ประกาศนียบัตรโภชนาการอาหารและสุขภาพ, Plaskett International College, UK.
- ปริญญาภูมิแพ้และสุขภาพ The British Institute For Allergy and Environmental Health Therapy, UK.
- ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประชุมศัยกรรมตกแต่งและความงามเอเชีย ประจำปี 2555
Asian College of Cosmetic Surgery, Ho Chiminh City, Vietnam.
- ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประชุมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าเอเชีย ประจำปี 2556
Korean College of Cosmetic Surgery.
- ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประชุมด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณและความงามประจำปี 2556 โรงพยาบาลผิวหนังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ประกาศนียบัตรการกดจุดบำบัด สมาคมการแพทย์ทางเลือกแห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตรการรักษาด้วยเซลล์บำบัด ครั้งที่ 2,สมาคมเซลล์บำบัดไทย

• Dr.Napasorn  Phutong

- MD. Faculty of Medicine, Khon Kaen university. 
- Diploma of Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, Miami, Florida, USA.
- Certificate in hand on training of Minimally Invasive Liposuction, American Academy of Aesthetic Medicine, Paramatta, New South Wale, Australia. 
- Certificate in hand on Rhinoplasty, Korean College of Cosmetic Surgery, Seoul, South Korea.
- certificate in hand on Korean facial thread lift (miracu).
- certificate in hand on facial Silhouette Soft lift.
- certificate in hand on Botulinum toxin and dermal filler injection essential & advance course, European College of Aesthetic Medicine, Ireland.
- Certificate of attendance Aesthetic Medical congress 9th, American Academy of Aesthetic Medicine, Coral Gables, Florida, USA.
- Certificate of attendance Master class Rhinoplasty 2013,Thai  Association of Plastic and reconstructive Surgery.
- Certificate in  hand on Aesthetic Laser Medicine, Skin Hospital, Mae Fah Luang university. 
- Certificate in Nutrition and Health, Plaskett Internatonal College, UK.
- Diploma in Allergy and Environmental Health therapy, The British Institute of Allergy and environmental health therapy, UK.
- certificate of attendance World Cosmetic Surgery 2012, Asian College of Cosmetic Surgery, Ho Chimin City, Vietnam.
- Certificate of attendance international conference in cosmetic surgery, Korean college of cosmetic surgery. 
- Certificate of attendance Extruberance Dermatology 2013, Skin Hospital, Mae Fah Luang University. 
- Certificate of acupressure, Thai association of alternative medicine.
- Certificate in Introduction to cell therapy 2nd, Thai association of cell therapy.

     
  Pic Docter
Coming Soon !!
 
     
 
 

 

Call Center: 02-108-6142 @Line ID: weezyclinic
GoStats hit counter   Visitors Copyright © All rights are reserved to WeezyClinic, 2012 @ Design by CHOOSEDESIGN